Kanjon Zrmanje

Na udaljenosti od 40 km od Zadra nalazi se kanjon rijeke Zrmanje . Zrmanja obiluje kanjonima i vodopadima  .Duga je 69 km . Do Obrovca , rijeka Zrmanja je plovna za manje brodove ,a od Obrovca predstavlja turističku atrakciju .Najljepši je slap Veliki  buk koji sa svojom visinom od 10m kao i svojom ljepotom , predstavlja najveću znatiželju .
Bogatstvo prirode , modro –zelena rijeka ,  pruža uživanje  u raftingu , kanuingu .