Nacionalni park Krka

Hrvatska ima nekoliko nacionalnih parkova. Panoramski let nad NP Krka, Skradinom, gradom kojeg je i Bill Gates izabrao za svoju ljetnu destinaciju. NP Krka nalazi se u blizini Šibenika, a ime je dobio po rijeci Krki. Nacionalni park je poznat po velikom broju slapova i jezera. Najposjećeniji su Skradinski buk i Roški slap. Iz zraka ćemo vidjeti rijeku Krku, slapove, Skradinski buk i Roški slap, otok Visovac na kojem se nalazi samostan.

Skradinski buk, najduži slap na rijeci Krki, jedna je od najpoznatijih prirodnih ljepota Hrvatske.
Na Skradinskom buku nalaze se obnovljeni mlinovi i stupe, koje stoljećima koriste snagu vodenog toka. Kako bi NP Krka sačuvala tradicijske arhitektonske vrijednosti, pojedini mlinovi uređeni su kao suvenirnice, dok su drugi pretvoreni u izložbene prostore za etnografsku zbirku.

S potopljenim dijelom ušća Krka je duga oko 72,5 km i po dužini je 22. rijeka u Hrvatskoj. Panorama iz zraka pokazat će Vam NP Krku u najljepšem izdanju.

Otok Visovac ubraja se u najvažnije prirodne i kulturne vrijednosti Republike Hrvatske. Na njemu se od 1445. godine nalazi franjevački samostan Majke od Milosti i crkva Gospe Visovačke, koji s prekrasnim krajom Visovačkog jezera čine jedinstvenu cjelinu.

Bogatstvo rijeke i šume daje neopisiv sklad.

Pomalo se približavamo Skradinu. Gradić smješten u kotlini, obožavaju ga nautičari.

Uživajmo u letu, ljepoti NP Krke i Skradina. Napravite najljepše fotografije iz zraka.