Nacionalni park Kornati

Sastavljen je od 89 otoka, otočića i hridi i čini bogatstvo krškog krajolika, razvedenosti obale i bogatstva eko sustava . Do nacionalnog parka se dolazi brodom. On je raj nautičara, ljubitelja prirode i morskih dubina . Tu je svoje utočište našla najveća europska sova ušara .

Kornatska otočna skupina predstavlja netaknutu prirodu. Proglašena je nacionalnim parkom 1980. godine. Prirodni fenomen ovog otočja su litice koje izlaze iz mora i izgledaju poput “krune”. Nacionalni park Kornati se nalaze u srednjoj Dalmaciji. Kornati imaju zanimljivu geomorfologiju, bogat morski eko sustav i biocenozu.

Kornati su najgušća otočna skupina na cijelom Sredozemlju. Smješteni su između otoka Žirja, Dugog otoka i Pašmana. Arhipelag je podjeljeno u dvije skupine: Donje Kornate i Gornje Kornate. Donje Kornate čine otoci Sit i Žut i otoci oko njih, a Gornje Kornate otok Kornat i obližnji otoci.

Jedna od najupečatljivijih prirodnih pojava na Kornatima su klifovi na nizu otoka Donjih Kornata, koji gledaju prema otvorenom moru. Klifovi se od davnina nazivaju krunama (kruna-corona) pa odatle vjerojatno potiče i ime Kornati. Najviši kornatski klifovi su na otoku Klobučaru (80 metara), na Mani (65 metara), Rašipu velom (64 metra) itd. Podmorski nastavci tih klisura dosežu i do 100 metara dubine.

Parkom dominira njegov najveći otok Kornat. Nacionalni park Kornati bismo mogli svrstati u dvije otočne grupe: Gornji Kornati i Donji Kornati.

Ljepota nacionalnog parka dolazi iz kontrasta čisto plavog mora i bijelog krša na otocima.

Više o nacionalnom parku na :

www.kornati.hr