Organizacija kongresa

Kao profesionalni organizator kongresa osiguravamo podršku u organizaciji stručnog skupa. Brinemo se o izradi promotivnog materijala,registriramo sudionike, vršimo rezervaciju hotelskog smještaja, brinemo o koordinaciji sa sponzorima , pripremamo prostor za održavanje skupa. Do krajnjeg rezultata dolazimo kombinacijom vaših želja i našeg rješenja .