Organizacija kongresa

Kao profesionalni organizator kongresa osiguravamo podršku u organizaciji stručnog skupa.

Brinemo se o izradi promotivnog materijala,registriramo sudionike, vršimo rezervaciju hotelskog smještaja, brinemo o koordinaciji sa sponzorima , pripremamo prostor za održavanje skupa.

Do krajnjeg rezultata dolazimo kombinacijom vaših želja i našeg rješenja .