Kulturni turizam

Conte Adriatic želi svojim klijentima približiti i kulturni turizam.

Kulturni turizam omogućuje putnicima da se upoznaju s lokalnim ritualima, a ne da to budu samo slike s putovanja. Želi im približiti kulturu grada, zemlje u koju su došli, promovirati ono što bi bilo interesantno za sredinu u kojoj se nalaze.

Turizam je jedna od najmoćnijih grana te služi za promicanje gospodarskog i društvenog razvoja.

U Hrvatskoj ima dosta običaja koji su zaboravljeni, degradirani, a turizam im želi dati ekonomsku vrijednost te da to bude i turistička atrakcija. Poznata je Sinjska alka, ojkanje, bikijada, tanac, a Hrvatska ima dosta toga za ponuditi.

Kulturni turizam, u stvari, ovaj oblik turizma, koji se fokusira na kulturnom okruženju, može uključivati i kulturne i povijesne znamenitosti u okolici ili kulturno-povijesnu baštinu, vrijednosti i način života lokalnih ljudi, umjetnosti, obrta , tradicije i običaje lokalnog stanovništva. Osim toga, kulturne i obrazovne rute mogu uključivati i posjetu ili sudjelovati u kulturnim aktivnostima i događanjima, što bi uključivalo muzeje, koncerte, izložbe, galerije, itd.

Vanjski krug predstavlja sekundarne elemente kulturnog turizma, koji se mogu podijeliti u dvije kategorije: Posao (elemente kao što su uvjerenja, kuhinje, tradicija, folklor, itd) i kreativnom sektoru (moda, dizajn, web i grafički dizajn, film, znači mediji i zabava, i drugo). Conte Adriatic je tu da Vam približi običaje lokalnog stanovništva, običaje koji su davno zaboravljeni, da zajedno posjetimo izložbe u Hrvatskoj, da nučimo raditi rukotvorine…

U Hrvatskoj, ćete osjetiti povijest na svakom koraku, a tu je:
• Kreativni turizam;
• Urbani kulturni turizam;
• Ruralni kulturni turizam;
• Lokalni kulturni turizam;
• Suvremeni kulturni turizam.

Želimo zadovoljiti klijenta od onog trenutka kada je napustio svoj dom i ponuditi mu paket usluga, a sve je namjenjeno da se zadovolji kulturna potreba turista.

Organiziramo posjete festivalima, izložbama, atrakcijama, povijesnim i kulturnim spomenicima, muzejima, galerijama. Možemo organizirati jedan dan za posjetiti crkve, manastire, ručak na farmi, upoznati stare zanate bilo da se radi o jednom danu ili tjednu.

Conte Adriatic želi približiti kulturni turizam jer Hrvatska nije samo sunce i more.