Izlet u Nacionalni Park Krka

Nacionalni Park Krka, uživajmo u prirodi Polazak iz Zadra, ovo je izlet za 4-50 osoba. Vi odlučujete kada ćemo krenuti. Skradinski buk je najduži slap na rijeci Krki, a slap tvore sedrene barijere i jezera. Tu se nalaze obnovljeni mlinovi, etno selo….šetnja Nacionalnim parkom, predivna priroda, bogatstvo flore i faune, više od 200 vrsta različitih vrsta…