Park prirode Velebit

Park prirode Velebit obuhvaća površinu od 2200 km2, proteže se od prijevoja Vratnik na sjeverozapadu do kanjona Zrmanje na jugoistoku u dužini od 145 km.Park prirode Velebit najveće je zaštićeno područje u Republici Hrvatskoj, a status zaštite dobio je zbog svojih prirodnih vrijednosti i značaja za očuvanje biološke raznolikosti. Velebit je 1978. godine uvršten u mrežu međunarodnih rezervata biosfere UNESCO-a. Unutar granica Parka smještena su i dva nacionalna parka, Nacionalni park Paklenica i Nacionalni park Sjeverni Velebit.

Najveći dio Parka građen je od sedimentnih stijena, vapnenaca, dolomita . Čitavo područje Parka obilježeno je velikim bogatstvom i raznolikošću podzemnih i površinskih krških oblika, od najsitnijih bezbrojnih grižina i škrapa, mnogobrojnih vrtača, dolaca, uvala, pa sve do velikih kukova, greda te špilja i dubokih jama. Na prostoru Parka nalaze se i različita staništa brojnih endema flore i faune. Najpoznatija je velebitska degenija.

Mnogobrojni ostaci kulturnih spomenika, sakralnih objekata, starih stanova i planinskih naselja svjedoče o intenzivnom životu ljudi na planini. Ti spomenici, poput Pisanog kamena, mnogih mlinova, mirila, pastirskih stanova otkrivaju nam običaje i navike nekadašnjih stanovnika.

Jedna od najljepših uvala svakako je Zavratnica koja je zaštićena i kao značajni krajobraz. Početkom 20. stoljeća u Zavratnici je izgrađena i gornja staza s vidikovcem, te šetnica uz more. Na južnom dijelu Parka prirode Velebit smještene su Cerovačke špilje koje su među najpoznatijim i najznačajnijim speleološkim objektima u Hrvatskoj. Kompleks čine 3 špilje (Donja, Srednja i Gornja) s ukupno 4 km istraženih kanala.

Više informacija na: www.velebit.hr