Destinacijski Management

Pružamo uslugu destinacijskog managementa u Hrvatskoj gdje se brinemo za prijevoz, smještaj, gastronomsku ponudu, izlete. Uslugu destinacijskog managementa nudimo i u susjednim zemljama. Prepoznajemo trendove i doživite doživljaj.

Bavimo se kreiranjem širokog spektra interesa za goste koje zanima geologija, lov, ribolov, boravak u prirodi, planinarenje, arheološki posjeti, kreativan odmor ..