Drniš

Drniš

Things to do - general

Drniš je grad koji je smješten između planine Promine, rijeke Krke, i područja preko Moseća, Pokrovnika i Pakova sela do sutoka Krke i Čikole iznad Skradinskog buka. Kad se spomene Drniš, odmah se pomisli na najbolji pršut, dobro vino, domaću kuhinju, kao i na bogatu povijest tog kraja.

Dernis znači vrata u polje (na perzijskom jeziku).  Većina ljudi kaže da se Drniš prvi put spominje pod imenom Ključić oko 1340. godine.

  • Grad Drniš je imao razne vladare. Drniš osvajaju Turci.

Gradom dominira današnji spomenik kulture, Gradina, koja se nalazi na 334 m nadmorske visine.

U tursko doba do 1647. godine, grad Drniš je bio napredan grad.

Odlaskom Turaka, Drniš preuzimaju Mlečani.

Krajem XVIII. i početkom XIX. stoljeća Drnišem i tim područjem vlada Austrija od 1798.-1806. godine, te opet od 1813.-1918. godine. U kratkom periodu od 1806.-1813. godine ovdje je vladala i Francuska.

Drnišani su radišni ljudi tako da su u isto vrijeme i zemljoposjednici, stočari, ratari i pršutari.

U gradu Drnišu se nalaze četiri katoličke crkve (Sveti Ante, Sveti Roko, Gospa od Ružarija i Sveti Ivan Krstitelj) i dvije pravoslavne crkva (Uspenija Bogorodice i Aranđel Mihailo).

U blizini Drniša se nalazi nacionalni park Krka.

Drniš je također poznat i po agro turizmu koji svake godine privlači sve veći broj gostiju.

Country Hrvatska
Languages spokenhrvatski
Currency usedHRK (kuna)

Sports & nature

U blizini Drniša se nalazi Nacionalni park Krka. Može se uživati u slapovima od kojih su Skradinski buk i Roški slap najpoznatiji, a svakako se treba posjetiti i Visovac .Kanjon rijeke Čikole je izrazito strm. Od vegetacije će se ovdje najčešće vidjeti makija, hrast i grab, a ono što ovom kanjonu daje posebnu čar su zapuštene mlinice i stari kameni mostovi.Sports and nature image

Nightlife info

Drniš ima puno konoba, restorana, a u blizini je i grad Šibenik.Nightlife image

Culture and history info

U gradu Drnišu se nalaze četiri katoličke crkve (Sveti Ante, Sveti Roko, Gospa od Ružarija i Sveti Ivan Krstitelj) i dvije pravoslavne crkva (Uspenija Bogorodice i Aranđel Mihailo).Culture and history image

Unfortunately there are no hotels at this location at the moment.

Unfortunately there are no self-catering offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no cruise offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no car rental offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no yacht rental offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no jet rental offers at this location at the moment.